Trendit ja tyylit

Ulkonäkö ratkaisee aika paljon yrityksen ilmeessä ihan samalla lailla kuin ihminen arvioi toista ihmistä ensitapaamisella. Ensisilmäys kertoo millä alalla yritys toimii, millaiset arvot ovat jne. Eri asia sitten on paljonko painoarvoa visuaalisuudelle annetaan ja kuinka tärkeää se on loppupeleissä. Turhaan ei sanotakaan, että moni kakku päältä kaunis.

Huom! Kerron tässä visuaalisuudesta, imago taas on seuraavaa:
Imago (kuva) on henkilön tai yrityksen itsestään antama kuva tai vaikutelma. Termillä voidaan viitata myös henkilöä tai yritystä havainnoivien ihmisten näistä muodostamaan mielikuvaan. Imagon synonyymina on käytetty myös sanaparia julkinen kuva. Imagon käsitteellä kuvataan samantapaista ilmiöitä kuin brändi, jonka yritys pyrkii luomaan tuotteelleen, jotta se erotetaan toisista tuotteista ja siihen voidaan liittää joitakin ennakko-odotuksia kuten esimerkiksi korkea laatu. Maine on myös imagon lähikäsite. Sillä viitataan kokonaisvaltaiseen arvioon minkä yritys toimintoineen tai tuotteineen herättää ihmisten keskuudessa.
– Lähde wikipedia

Tyyli valitaan samalla kun mietitään yritysilmettä. Katso esim. artikkeli Yrityksen värin valinta. Oma toimiala kertoo jo paljon millainen yrityksen ilmeen odotetaan olevan. Näistä kuvista osaat varmasti heti sanoa, millainen yritys on kyseessä. Samoin osaat ehkä kertoa näyttääkö joku kuvista vanhanaikaiselta? Miksi?

Yritysilme ei näy pelkästään pukeutumisessa vaan kaikkialla missä yritys on. Oli se tuotteen pakkaus, nettisivut, mainokset, ajoneuvot, toimitilat jne.

Tyyli on kustannuskysymys?

Rahalla saa toki tosi näyttävää ilmettä, kalliit autot, mittatilauspuvut, hulppeat toimitilat, hurjat PR-kampanjat, yksityislentokoneet omilla teippauksilla jne. Ja jos intoa riittää tyyliä voi vaihtaa trendien mukaan. Mikäpä siinä.

Mutta Suomen oloissa tuo on usein aika utopinen ajatus. Eikä ole oikeasti tarpeellista. Jokainen yritys on yksilö, jolla on erilaiset tavoitteet ja käytännön sanelemat raamit tyylille. Pieni yritys voi ketterästi muuntautua ja olla trendikäs. Iso yritys on kuin laiva, jonka kääntäminen on hidasta ja kallista. Useiden toimitilojen teippaukset ovat iso urakka eikä niitä kannata vaihtaa joka vuosi. Vaikka itse olisi ehtinyt kyllästyä, on asiakkaalle helpompaa, jos yritysilme pysyy linjassa.

Pienelläkin budjetilla voi vaikuttaa yrityksen ilmeeseen. Selkeä ja yhtenäinen linja värivalinnoissa, toimitiloissa, automerkeissä, pukeutumisessa, toiminnassa, käyttäytymisessä ja ihan yleissiisteydessä luo fiiliksen millainen yritys on.

Miten sitten oman yrityksen kohdalla kannattaisi toimia? Ollako trendikäs vai klassinen? Mikä on meidän tyyli?

Yrityksen ilme on voinut muotoutua itsekseen ajan saatossa esim. idyllinen vanha kahvila. Uusi yritys voi miettiä ilmeensä ihan tyhjältä pöydältä ja rohkeasti. Mitä me olemme, mitä me teemme, mitä me edustamme, millaisia mielikuvia me haluamme välittää? Toimialan perinteitä on hyvä kunnioittaa esim. pukeutumalla oikein. Mutta voisiko yrityksen värimaailma ja muu ilme olla erilainen kuin muilla saman alan toimijoilla? Erilaisuus ja uudenlainen ajattelu voi olla hyvä kilpailuetu.

”Meidän tyyli” on aluksi tahtotila, me haluamme olla tällaisia ja esiintyä julkisesti tällaisina. Mitä kauemmin yritys toimii, sitä pidemmälle ilmekin kehittyy. Muoti muuttuu ja ihmisten ajatukset. Ja tyylilläkin on oma elinkaarensa. Jossain vaiheessa on hyvä uudistua. Mikä toimi 25 vuotta sitten ei toimi enää. Liian trendikäs ilme voi olla ensi vuonna jo ihan vanhanaikainen. Esimerkkinä tästä voi muistella 70-luvun ruskeaa ja sinapinkeltaista sekä sen ajan typografiaa. Parhaimmat yritysilmeet ovat klassisia, joihin ajan hammas ei niin helposti pure. Digitaalisessa maailmassa on helppo muuttaa ja vaihtaa tyyliä. Kaikki oikea ja kiinteä tavara on hankalampi uudistaa. Tuotteen voi tosin aina kääriä ja paketoida trendikkäästi.

Ollaan molempia

Ehkä paras vastaus tähän on molemmat: ollaan sekä klassisia, että trendikkäitä. Miten se sitten onnistuu? Pidetään suuret linjat klassisina ja trendikkyys näkyy tuotteissa ja pienissä valinnoissa. Esimerkiksi vaatteita myyvä kivijalkaliike voi olla tyylikäs, jos liikkeellä on klassinen logo, toimitilat ja myyjillä yhtenäinen pukeutuminen. Trendikkyys näkyy myytävässä tuotevalikoimassa ja pienissä jutuissa: kausittain vaihtuvissa paperikasseissa, myymälän somisteissa, ilmoituksissa, kuvissa ja sosiaalisen median julkaisuissa.

Trendikkyys ei ole ainoastaan visuaalisuutta. Trendikäs voi olla myös teoilla ja viestinnässä. Voi osoittaa, että on ajan hermolla. Trendejä on hyvä seurata ja on mukava keksiä jotain kivaa uutta. Aina voi olla edelläkävijä. Yksittäiset muoti-ilmiöt menevät nopeasti ohi, mutta joku trendi voi vallata massat pidemmäksi aikaa esim. nykyinen farkkumuoti. Niitä on vaikea ennustaa. Trendinä pitkään ollut minimalistinen tyyli on vaikuttanut paljon ihmisiin, joten jännä seurata miten uusi tummempi ja värikkäämpi tyyli otetaan vastaan. Ja miten se näkyy yritysten graafisissa ilmeissä.

Loppujen lopuksi visuaalisuus ei ole koskaan kiveen hakattu eli suosittelen aluksi rohkeasti miettimään ja kokeilemaan. Makuja on niin monenlaisia. Trendejä tulee ja menee. Mikä tuntuu omalta? Siitä on hyvä lähteä tekemään valintoja, joilla ilme pysyy linjassa ja kehittyy haluttuun suuntaan.