Yritysilmeet
Graafiset ohjeet
Brand Design

Kahvila Cinnamon logo

Logon suunnittelu
ja brändäys

Parhaimmissa logoissa on hyvä idea. Lisäksi logon symboliikkaa ja käyttöä on mietitty huolella. Yrityksesi logo on tärkein yrityksesi tunnus. Sen tarkoitus on näkyä ja jäädä mieleen. Liikemerkki on yritykselle tärkeä imagon ja identiteetin rakentaja. Siksi minulle on aina kunnia-asia päästä sitä suunnittelemaan.

Logon suunnittelu ja brändi-ilmeen kiteyttäminen on vaativa työ

En koskaan suunnittele nopeasti vaan käytän aikaa ideointiin, asiakkaan kanssa keskusteluun, luonnosteluun, sommitteluun, värien ja muodon suunnitteluun, symboliikan pohdintaan sekä lopullisen logon viilaukseen ja viimeistelyyn.

Luonnosteluvaiheessa karsin ideoita ja yleensä asiakas saa vain 1-2 logoehdotusta, joista valita. Mikäli tarvetta on useammalle erilaiselle ehdotukselle, sovitaan määrä erikseen tarjouksen yhteydessä. Mitä useampi ehdotus, sitä enemmän suunnitteluun ja puhtaaksipiirtämiseen menee aikaa.

Logon suunnittelu

Suunnittelen yrityksellesi logon ilman laajempaa brändäystä ja ohjeistusta. Paketti sisältää logon suunnitteluvaiheet ks. alla, 1-2 ehdotusta logosta sekä graafisen ohjeen (A4) ja tiedostot logosta digi- ja printtikäyttöön. Tämä sopii alkavalle yritykselle tai yritykselle, joka tarvitsee logon, mutta ei vielä laajempaa kokonaisuutta. Kysy tarjous!

Brändäys ja brändin visuaalinen ilme

Brändäyksellä (Brand Design) tarkoitan laajempaa yritysilmeen visuaalista suunnittelua. Siihen kuuluu logon lisäksi värien käyttö, typografia, graafiset elementit, malli verkkosivujen ulkoasusta, kuvamaailma, tyylimaisema ja tarpeen mukaan malleja eri käyttökohteista (roll-upit, tarrat, T-paidat…) jne. Näistä voidaan tehdä brändikirja, digitaalinen brändiohjeisto tai mediapankki. Kysy lisää!

Logon tai brändäyksen suunnittelun hintahaitari on noin 1000€ – 10 000€ riippuen yrityksen koosta, logon käyttökohteista, näkyvyydestä ja suunniteltavista materiaaleista. Kysy tarjous!

Tässä muutamia vastauksiani UKK-kysymyksiin liittyen logosuunnitteluun:

Logon suunnitteluvaiheet

Suunnittelutyön pohjana on alan koulutus, työkokemus ja monen asian seuraaminen sekä ideat ja inspiraatio, joita saan ympäristöstä ja elämästä yleensä. Idea voi lähteä kehittymään monenlaisista mielikuvista.

Tässä on lista eri työvaiheista, jotka yleensä käyn läpi.

1. Esisuunnittelu

Aluksi mielellään pidän ideapalaverin asiakkaan kanssa. Pienen budjetin töissä toki riittää puhelinhaastattelu ja asiakkaan briiffi. Juttelen, kyselen ja kuuntelen mitä asiakkaalla on mielessä ja mitä tavoitteita asetetaan. Puhutaan myös bisneksen näkökulmasta, mainonnan kokonaisbudjetista ja liiketoiminnan kasvattamisesta. Kuuntelen mitä toivomuksia ilmeestä on: minimalistinen, klassinen, humoristinen, kuvituksellinen jne. Tässä vaiheessa kannattaa olla rohkea ja kokeellinen. Jos kyseessä on uusi asiakas ja tuntematon toimiala, tutustun kunnolla asiakkaaseen, yrityksen toimintaan ja tarinaan sekä katson miltä vanhat aineistot näyttävät.

2. Ideointi ja luonnostelu

Kun taustat on selvillä, lähden ideoimaan ja suttailemaan paperille muotoja ja logon ilmettä. Kilpailijat on hyvä tarkistaa googlaamalla ja kuinka käytetty idea on. Lisäksi teen värianalyysin, mitkä värit sopisivat. Ideointi on erittäin tärkeää. Parhaimmat logot ovat usein sellaisia, joissa on joku huippuhyvä idea, jonka katsoja hoksaa.

3. Työstäminen ja puhtaaksipiirtäminen koneella

Karkeista piirrosluonnoksista siirryn tietokoneelle ja piirrän puhtaaksi ensimmäisen version. Usein lähden ensin hakemaan fontteja ja kokeilemaan miten ne toimivat yrityksen nimessä olevien kirjainten kanssa. Tässä vaiheessa teen useita väriversioita. Perusperiaatteena on aina, että logo toimii myös mustavalkoisena. Tässä vaiheessa työpöydällä voi olla useampi idearaakile, joista valitsen toimivat. Yleensä esittelyyn jää 1-2 mallia riippuen tarjouksen ehdoista.

4. Mittasuhteet ja sommittelu

Kun lopullinen idea, muoto, typografia ja värit ovat hahmottuneet, testaan vielä logoa eri koossa, tulostan paperille ja katson miltä logo näyttää suurennettuna ja pienennettynä tietokoneella.

5. Esittely asiakkaalle

Valmiin logon esittely on aina jännittävää. Kerron asiakkaalle suunnittelun vaiheista ja esimerkiksi miten idea kehittyi logoksi. Asiakas sitten päättää hyväksyykö logon heti vai halutaanko muutoksia.

6. Viimeistely

Lopuksi logoon tehdään tarvittavat viimeistelyt ja siitä tehdään useampi tiedosto netti- ja kirjapainokäyttöön. Lisäksi teen graafisen ohjeiston, jossa määritellään käytettävät värit ja fontit. Ohjeisto voi olla pieni yhden sivun ohje tai isolle yritykselle tehtävä laaja ohjeisto, jossa suunnitellaan muut logon käyttökohteet esim. banneripohjat, autoteippaukset, ilmoituspohjat jne. Myöhemmin ohjeistusta voidaan laajentaa brändikäsikirjaksi.