Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä ja rekisteristä vastaava henkilö
Cinnamon Graphics
Suksirinne 12, 90900 Kiiminki
Y-tunnus 2302311-7

Minna Komulainen
Puh. +358 400 799 755
info(at)cinnamon.fi

Rekisterin nimi
Cinnamon Graphicsin asiakas- ja markkinointirekisteri

Henkilötietojen käyttötarkoitus
Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot

  • henkilön nimi
  • sähköpostiosoite
  • puhelinnumero
  • asema yrityksessä
  • yrityksen tiedot (postiosoite, laskutusosoite, puhelinnumero, y-tunnus, nettisivun osoite)

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteri koostetaan Cinnamon Graphicsin asiakastietojärjestelmästä.

Tietojen poistaminen
Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina Cinnamon Graphicsin käyttämissä tietojärjestelmissä. Rekisteriin liittyvät tietokannat ovat palomuurein, salasanoin ja muilla tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin ja kohtuuden mukaisin teknisin keinoin suojattuja.

Kielto-oikeus
Asiakas voi pyytää koska tahansa poistamaan tietonsa rekisteristä tai korjaamaan virheelliset tiedot sekä kieltää tietojensa käyttämisen suoramarkkinointiin.

Tietosuoja- ja käyttöehdot

Verkkosivuston osoite
https://www.cinnamon.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyperuste

  • Cinnamon Graphicsin ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hallinnoiminen
  • verkkopalvelun tarjoaminen, personoiminen, suunnitteleminen ja kehittäminen
  • tilastollisen tutkimuksen ja markkinatutkimuksen toteuttaminen

Henkilötietoja käsitellään sivustolla voimassaolevan henkilötietolain periaatteiden sekä näiden käyttöehtojen mukaisesti.

Sivuillamme voidaan kerätä henkilötietoja henkilön lähettäessä tietojaan erilaisten sivustolla olevien lomakkeiden välityksellä, esimerkiksi kilpailu-, yhteydenotto- ja palautelomakkeilla. Tässä yhteydessä kävijöistä voidaan varastoida evästeiden tai muun vastaavan tekniikan avulla yksilöiviä tietoja. Huom! Google Forms ja Kalenteri -lomakkeet keräävät antamiasi tietoja, joten hyväksy niiden käyttö, jos lähetät sitä kautta tietoja.

Käytämme sivustolla kävijäseurantajärjestelmää esim. Google Analytics, jossa evästeiden tai muun vastaavan tekniikan avulla analysoidaan yleisellä tasolla muun muassa sivujen kävijämääriä, istuntojen kestoaikoja sekä käyntiajankohtia. Tässä yhteydessä kävijöistä ei varastoida yksilöiviä tietoja. Tilastotietoja käytetään sivujen kehittämiseen ja parantamiseen sekä mainonnan kohdistamiseen.

Sivuilla on tällä hetkellä käytössä sekä Google Analytics että Matomo Analytics

Sivuille tultaessa evästeasetuksilla voit estää tai antaa luvan evästeille ja analytiikan seurantaan. Tarkista tästä ja ruksaa halutessasi seuranta pois päältä. Testailen tällä hetkellä (kevät-kesä 2024) sivuillani sekä Google Analyticsiä että Matomo Analyticsiä.

You may choose to prevent this website from aggregating and analyzing the actions you take here. Doing so will protect your privacy, but will also prevent the owner from learning from your actions and creating a better experience for you and other users.

Tiedon säilyttämisaika
Lomakelähetyksiä säilytetään kuusi kuukautta ja analytiikkatietoa toistaiseksi. Tietoa ei käytetä markkinointitarkoituksiin ilman käyttäjän suostumusta.

Evästeet
Sivusto käyttää evästeitä. Evästeiksi (keksi/cookie) kutsutaan pieniä tekstitiedostoja, jotka selain voi tallentaa tiedon varastointia varten käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään esimerkiksi silloin, kun käyttäjän tietoja halutaan säilyttää hänen siirtyessä sivulta toiselle.

Evästeiden käyttö edellyttää käyttäjän suostumuksen, joten sinulla on mahdollisuus kieltää tai sallia evästeiden tallentaminen selaimen tai muun sovelluksen asetusten avulla. Evästetiedostojen lähettäminen sivustolta käyttäjän koneelle voidaan kieltää käyttäjän internet-selaimen asetuksilla.

Tämä sivusto voi sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla. Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa.

Käyttöehdot
Tämän verkkosivuston käyttö edellyttää, että käyttäjä sitoutuu noudattamaan tässä asiakirjassa esitettyjä ehtoja, määräyksiä ja ilmoituksia sekä mahdollisesti määriteltyjä lisäehtoja. Käyttöehdot koskevat verkkosivulla julkaistavan aineiston käyttöä sekä yksityisyyden suojaa koskevia periaatteita. Cinnamon Graphicsilla on oikeus päivittää näitä ehtoja ja muuttaa sivujen sisältöä ilman ennakkoilmoitusta.

Tekijänoikeudet
Cinnamon Graphicsin verkkosivut sisältävät tekijänoikeudella suojattua aineistoa, jonka tekijänoikeus kuuluu Cinnamon Graphicsille tai kolmannelle osapuolelle (esim. Portfolion työnäytteet). Pidätämme kaikki oikeudet näillä sivuilla julkaistavaan aineistoon.

Lehdistölle suunnattua materiaalia saa käyttää normaalin tiedotemateriaalin tapaan edellyttäen, että myös lähde on mainittu.

Verkkosivustolla esiintyvät Cinnamon Graphicsin yritystunnukset ja tuotemerkit sekä kaikki näihin liittyvät tavaramerkit, tuote- tai palvelunimet ja sloganit ovat Cinnamon Graphicsin tai kolmannen tahon omaisuutta eikä niitä saa käyttää millään tavalla ilman Cinnamon Graphicsin tai asianomaisen kolmannen tahon etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Vastuu sivujen sisällöstä
Internet-sivujen sisältämät tiedot on tarkoitettu antamaan hyödyllistä tietoa yrityksestämme, palveluistamme ja tuotteistamme. Kaikki sivuillamme annettavat tiedot on tarkoitettu vain informatiivisiin tarkoituksiin, eikä annettuja tietoja tule käsittää juridisena tai kaupallisena neuvontana.

Linkkien ja aineiston käyttö on käyttäjän omalla vastuulla eikä Cinnamon Graphics vastaa mistään aineiston tai linkkien käytön mahdollisesti aiheuttamista vahingoista.

Linkit
Cinnamon Graphics voi tarjota verkkosivustollaan linkkejä ulkopuolisiin kolmannen osapuolen verkkosivustoihin (esim. Portfolion nettisivustot, Facebook, Instagram, Linkedin, Spoonflower, Youtube). Koska Cinnamon Graphics ei voi valvoa tällaisia verkkosivustoja, Cinnamon Graphics ei vastaa tällaisiin ulkoisiin sivustoihin pääsystä, eikä niiden sisällöstä, mainonnasta, tuotteista tai muusta materiaalista, jotka ovat saatavana tällaisten verkkosivustojen kautta.

Cinnamon Graphics ei myöskään ole vastuussa tai vahingonkorvausvelvollinen, suoraan taikka välillisesti, vahingosta tai menetyksestä, joka on aiheutunut kolmannen osapuolen verkkosivustoilla tai näiden verkkosivujen kautta saatavana olevan sisällön, tavaran tai palvelun hyödyntämisestä tai niillä esiintyvään tietoon luottamisesta. Käyttäjän tulee perehtyä ja noudattaa kolmannen osapuolen verkkosivustojen käyttö- ja muita ehtoja.

Henkilötietojen käsittely ja yksityisyyden suoja
Henkilötietolain 19 §:n mukaisesti tietoja voidaan lisäksi käyttää suoramarkkinointitarkoituksiin, ellei kävijä ole kieltänyt tietojensa käyttämistä suoramarkkinointiin. Muu tietojen käsittely edellyttää henkilön suostumusta tai perustuu lain nimenomaiseen säännökseen. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä tietoja siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Henkilötietojen suojauksen ja käsittelyn tietoturvatason Cinnamon Graphics on toteuttanut tarvittavin kohtuudenmukaisin toimenpitein.

Tietoturva
Verkkoympäristö ja verkkopalvelut eivät ole täysin tietoturvallisia. Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta. Cinnamon Graphics järjestää verkkosivustonsa ja palvelujensa tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla, noudattaa huolellisuutta ja hyvää tietojenkäsittelytapaa sekä pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä. Cinnamon Graphics ei kuitenkaan voi taata täydellistä tietoturvaa.