Markkinoinnin johtamisen ja palvelumuotoilun fDesign -ohjelma

Osallistuin keväällä Oulun ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston järjestämään Markkinoinnin johtamisen ja palvelumuotoilun fDesign -koulutusohjelmaan. Koulutus sisälsi seuraavaa: markkinoinnin johtaminen, bisneksen tarinankerronta, brändin rakentaminen, Service Design Camp -päivät, digitaalisuuden mahdollisuudet, luovuus markkinoinnissa ja markkinoinnin yhteystyökumppanuudet. Lisäksi sain henkilökohtaista sparrausta.

Osa aiheista oli jo tuttua, mutta paras anti koulutuksessa oli hyvät keskustelut naisyrittäjien kesken ja verkostoituminen. Lisäksi sain uutta intoa myös omaan markkinointiin ja brändin rakentamiseen.

fDesign -koulutus on osa fPlaza -hanketta

fPlaza (femalePlaza) -hankkeen valmennusohjelmat vahvistavat naisten kasvuyrittäjyyttä, liikkeenjohdollista osaamista ja uramahdollisuuksia. Ohjelmat sopivat sekä yrittäjinä että esimies- tai asiantuntijatehtävissä toimiville naisille, jotka haluavat edistää kasvua ja kansainvälisyyttä. Tavoitteenamme on luoda edellytyksiä uusille tuotteille ja palveluille sekä löytää uusia markkinoita ja verkostoitua paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.

Lisätietoa koulutuksesta https://www.oamk.fi/fi/tutkimus-ja-kehitys/tki-ja-hanketoiminta/fplaza/fdesign