Brändi-ilmeen suunnittelu

Edellisessä blogi-jutussa kerroin mikä on graafinen ohje. Sitä ei saa sekoittaa brändi-ilmeen/identiteetin suunnitteluun eli englanniksi sana on Brand Identity Design. Sosiaalisessa mediassa, erityisesti Pinterestissä, näkee paljon kauniita Brand Identity -malleja. Nykyisin käytetään enemmän brändi-ilme -sanaa kuin yritysilme -sanaa. Puhutaan brändi-identiteetin tai -ilmeen suunnittelusta, brändäyksestä tai brändin stailauksesta.

Graafinen ohje on tekninen ohje, mutta brändin tyylimalli (Brand Identity Style) on malli visuaalisesta ilmeestä ja se kertoo miltä yrityksen visuaalinen ilme näyttää ja mitä elementtejä käytetään. Se on siis laajempi pohdinta ja prosessi, joka käydään läpi, jotta lopputuloksena on suunniteltu brändi-ilme yritykselle. Tyylimalli voi olla yksisivuinen kooste brändin visuaalisesta ilmeestä, jossa ei useimmiten ole mukana teknistä tietoa eli värien koodeja tms. Eli tyylimalli laaditaan yleensä ensin ja sitten vasta tehdään graafinen ohje. Myöhemmin voidaan laatia laajempi brändikirja (Brand Book tai Brand Manual), jossa on mm. tekniset ohjeet, brändin tarina, visuaalisuus, äänensävy jne.

Ilmeen suunnitteluun kuuluu esimerkiksi seuraavat työvaiheet:

 1. Suunnittelun lähtökohta, ideat ja inspiraatio (esim. uusi perustettava yritys, johon yrittäjällä on visio)
 2. Projektin suunnittelu, toiveet, tavoitteet, tavoiteasiakkaat, tehtävän rajaus ja määrittely (briiffi eli tehtävänanto)
 3. Luova suunnittelu, visiot, väripsykologia, moodboards (tämän voi tehdä pienellä budjetilla yksinkertaisesti googlaamalla tai pitkän kaavan mukaan työpajatyyppisesti ajan kanssa keräämällä ideoita ja koostamalla niistä tyyli- ja ideakollaasin)
 4. Logon ja ilmeen graafinen suunnittelu (logosta kaikki lähtee)
 5. Brändin elementtien suunnittelu (logon ympärille tarvittavat visuaaliset asiat)
  – värit
  – typografia
  – ikonit ja lisämerkit
  – grafiikka ja kuvitukset
  – kuosit ja tekstuurit
  – valokuvien tyyli
 6. Brändi-ilmeen koostaminen, kerätään kaikki yhteen joko tiiviisti yhdelle taululle tai luodaan useampia tyylimaisemia (Brand Identity Style tai Landscape)
 7. Arviointi ja valitun ilmeen toteutussuunnitelma sekä laaditaan ohjeet (Graphic Manual tai Brand Book)
 8. Suunnitelmien toteuttaminen esim. nettisivut, esitteet, toimitilan sisustaminen, teippaukset jne.

Pienille yritykselle, jolla on pieni budjetti, riittää aluksi kevyt brändäys. Jos yritys tavoittelee kasvua, olisi hyvä panostaa heti alussa myös visuaaliseen ilmeeseen. Oikea brändi syntyy kuitenkin vasta ajan kanssa. Visuaaliseen ilmeeseen voi ja saa tehdä muutoksia vaatimusten kasvaessa. Jos brändäys on tehty alussa hyvin ja on osattu katsoa tulevaan, on helpompi kehittää brändiä jatkossa.