Yrityksen historia, tausta tai tarina -sivu

Jos yritys on toiminut pitkään ja vuosien varrelta on olemassa tarinaa, siitä voi kertoa nettisivuilla. Jos yritys on vasta perustettu, voi kertoa yritysidean syntymisestä tai yrityksen syntymiseen vaikuttaneista tekijöistä. Yritys-sivulla voi myös kertoa yrityksen arvoista ja missiosta tai tavoista toimia. Yritys-sivu on usein englanniksi About Us tai suomeksi Meistä. Jos taas tuntuu, että ei ole sen erikoisempaa kerrottavaa, ei Yritys-sivua tarvitse tehdä. Etusivulla, alhaalla sivustoa (footerissa) tai muualla sivuilla voi lyhyesti kertoa milloin yritys on perustettu jne.

Jos tarinaa tai historiaa löytyy, kerron tässä vinkkejä mitä Yritys-sivulla voisi olla.

Yritys-sivu vakuuttaa ja antaa luotettavan kuvan

Yritys-sivu tehdään usein sen takia, että yrityksestä halutaan antaa kuva luotettavana toimijana ja yritys on esimerkiksi toiminut pitkään alalla. Se vakuuttaa ja antaa asiantuntevan kuvan yrityksestä ja yrityksen perustajista. Yritys on siis olemassa, osaa asiansa ja jää mieleen.

About Us tai Meistä -sivu

Vaihtoehtona yrityksen historiikille on tehdä Meistä-sivu, jossa voi lyhyesti myös kertoa taustoista ja historiasta. Näkökulma on kuitenkin erilainen, enemmän tätä päivää ja mitä yrityksessä nykyisin touhutaan. Minkälaista henkilökuntaa yrityksessä on, miten yritys toimii, onko yrityksellä sertifikaatteja tai mitä muuta yrityksestä halutaan kertoa?

Kerro kiinnostavasti

Kuivakkaa tai puisevaa historiatekstiä on ikävä lukea. Yritys on yleensä perustettu yrittäjän intohimosta, halusta tehdä asiat paremmin, on ollut tarve tuottaa jotakin, joka on vaatinut yrityksen perustamisen, tai yrityksellä on pitkä historia. Miten kerrot asiakkaillesi yrityksen taustoista tai historiasta? Onko olemassa lentäviä lauseita tai legendoja, hauskoja sattumuksia tai sankaritarinoita? Onko tuotteen kehittäminen vaatinut salapoliisityötä, keksimistä tai huipputeknologiaa ja innovatiivisia ratkaisuja? Vai onko yritys perustettu esimerkiksi ekologisten ympäristöarvojen edistämiseen?

Vetävää tarinaa on kiva lukea. Se kiinnostaa ja innostaa lukijaa. Kerro kuitenkin oikeita faktoja ja tosia juttuja. Joskus voi toki synnyttää mielikuvitustarinan, jos vaikka tuote halutaan brändätä sillä tavalla.

Kerro mennestä, nykyajasta ja tulevasta

Nettisivuilla eletään tätä päivää, joten muista, vaikka kertoisit historiasta, kytke tarina lopuksi nykypäivään. Kerro miten oli ennen, mutta kerro myös mitä yritys tekee tänä päivänä ja kuinka yritys vastaa nykyajan ja tulevaisuuden haasteisiin.

Vuosien varrella otetut kuvat ovat parhaita. Niistä näkee ajan kulumisen toimitiloista, vaatteista tai laitteista. Ne ovat monesti tosi sympaattisia. Jos yrityksellä ei ole kuvia, voi tarinan aina kuvittaa tai visualisoida graafisesti.

Tapoja kertoa yrityksen historiasta

Kirjoitettu tarina -muoto toimii, jos sen osaa taitavasti kirjoittaa. Tarinassa voi olla juoni tai se on kirjoitettu aikajärjestyksessä. Esille voi nostaa kohokohtia ja tärkeitä merkkipaaluja yrityksen historiassa. Lyhytkin teksti riittää. Kuvat täydentävät tarinaa.

Historia aikajanalla (ns. timeline) on kiva visuaalisesti kiinnostava tapa. Aikajanan voi toteuttaa monella tavalla. Yleensä siinä on vuosilukuja, joissa on kuvia ja tekstiä mitä milloinkin on tapahtunut tai tehty.

Diaesitys tai kuvakaruselli PowerPoint-esityksen tyyliin on työläämpi keino. Monenlaiset videot ovat kivoja ja niitä voi jakaa myös someen. Voi myös toisinpäin tuottaa videoita nykypäivän touhuista somen kautta nettisivuille.

Lopuksi voisi muistuttaa, että nettisivujen tarkoitus ei ole kertoa mahdollisimman tarkkaan ja paljon yrityksestäsi, vaan tarkoitus on auttaa ja palvella asiakastasi ja nettisivuilla kävijöitäsi. Riippuu yhtiömuodosta tai tavoista toimia, vertaa esim. julkinen pörssiyhtiö ja pieni käsityökauppa, mitä yrityksestä voi kertoa ja kuinka paljon on kerrottavaa.