Miten päästä alkuun brändinrakennuksessa?

Brändi muodostuu ajan kanssa, kun yrityksestä jää ihmisten mieliin jonkinlainen mielikuva ja kokonaisuus kaikilla osa-alueilla (tuotteet, palvelut, liiketoiminta, maine jne.) toteutuu hyvin. Jotta brändiksi asti päästään, sen rakentaminen kannattaa aloittaa systemaattisesti heti, kun yritys perustetaan.

Ensin valitaan suunta ja strategia mitä ja miten tehdään, miksi ja kenelle yritys on olemassa. Yrityksen toimintatavat, tuotteet ja palvelut mietitään. Samalla on hyvä ottaa suunnittelija mukaan graafisen ilmeen suunnitteluun, jos budjetti sen sallii.

Ensimmäiset vuodet näyttävät onko liiketoiminta kannattavaa. Yritystä ei kannata pitää toiminnassa, jos myyntiä ei ole. Alussa ei siis kannata laittaa rahaa liian kalliiseen yritysilmeeseen, vaan alkuun pääsee kevyesti vähintään logolla ja nettisivuilla. Mutta mitä laajempi kokonaisuus on, sitä edullisemmaksi tulee, jos ilme suunnitellaan hyvin jo alussa.

Laadukas brändimielikuva ei synny keinotekoisesti sillä, että markkinoidaan näyttävästi. Tuote ja prosessit yrityksen toiminnassa pitää olla kunnossa. Hyvännäköinen auto ei ole mitään, jos sillä ei voi ajaa. Mutta brändi-statuksen voi saavuttaa nopeastikin, jos esimerkiksi täysin uudenlainen tuote on ensimmäisenä markkinoilla.

Päätä millaisen yrityksen haluat, kuinka laadukkaasti haluat toimia ja miten erotut kilpailijoista. Pyri tekemään joka päivä töitä, jotta yrityksen toiminta, lupaukset, tuotteet, palvelut, ulkoinen näkyvyys ja sisäiset toiminnot vastaavat asettamaasi laatutasoa. Pitkäjänteisellä työnteolla saadaan uskollisia asiakkaita ja syntyy hyviä mielikuvia.

Graafinen suunnittelu luo yritykselle ulkoisen ilmeen ja alkuun pääsee pienelläkin budjetilla. Yritysilme luo yritykselle identiteetin ja kertoo mitä me ollaan. Se on hyvä alku.