Mitä tuote- tai palvelusivulla on?

Juttusarja nettisivujen sisältösuunnittelusta jatkuu. Avaan tässä lyhyesti mitä tuote-/palvelusivut voivat sisältää, mutta aihe on yhtä laaja kuin yrityksellä on palveluja tai tuotteita. Käyn läpi perusasioita pienten nettisivujen sisältöjen suunnittelusta. En kerro tässä verkkokaupan sivuista.

Mitä yritys myy?

Yhteystietojen ja etusivun jälkeen aletaan yleensä tarkemmin tutkimaan mitä palveluja tai tuotteita yritys tarjoaa. Yrityksellä pitää siis olla selvillä ainakin mitä yritys myy (mistä yritys saa rahaa), mitä asiakas heiltä ostaa ja miten yritys palvelee asiakasta, mitä varten yritys on olemassa?

Nämä on yleensä mietitty valmiiksi liiketoimintasuunnitelmaan jo yrityksen perustamisvaiheessa. Tuotteet ja palvelut pitää tuotteistaa ja paketoida mahdollisimman hyvin, jotta niitä on helpompi myydä. Näistä voi laatia tuotekortit, hinnastot ja myyntipohjat. Tarjousten perusteella myytävistä tuotteista tai palveluista voi tehdä tarjouspohjat, hinnastot jne. Näitä sitten ajan kanssa muokataan ja päivitetään, mutta nettisivuilla on hyvä olla jotain konkreettista alusta alkaen. Yleensä nettisivujen tekovaiheessa vielä hiotaan tekstejä ja tarkastellaan läpi omat palvelut ja tuotteet, kun ne nähdään nettisivuilla asiakkaan silmin. Tuotesivu on yleensä helpompi tehdä tuotteen ympärille. Palvelut taas ovat usein palvelukuvauksia, joita kannattaa miettiä miten ne esittää nettisivuilla.

Palvelut/Tuotteet -pääsivu

Päävalikossa on linkki Palvelut/Tuotteet -pääsivulle, joka on yleensä etusivun tapaan vähän sellainen lähtösivu tarkempaan sisältöön. Jos palveluja on vähän, kaikki palvelut voivat toki olla samalla sivulla. Jos on molempia eli palveluja ja tuotteita, tehdään näille omat sivut. Palvelut voi esitellä lyhyesti tiivistettynä, jos tuntuu, että niistä ei voi tai ei tarvitse tarkemmin nettisivuilla kertoa. Esimerkiksi minä voisin vain listata mitä teen eli palveluihini kuuluu: graafinen suunnittelu, brändi-ilmeet, logot- ja nettisivut, markkinointimateriaalit, pakkaussuunnittelu ja kuosisuunnittelu. Näistä sitten vain lyhyet palvelukuvaukset ja kehotus ottaa yhteyttä.

Asiakkaat ja sivuilla kävijät kaipaavat kuitenkin usein enemmän tietoa ja hyödyllinen sisältö auttaa lisäksi hakukonenäkyvyydessä. Sivuille tullaan useimmin Google-hausta. Palvelut-sivun voi rakentaa hyvin monella tavalla, mutta seuraavista esimerkeistä löytyy tietynlainen kaava, jota voi soveltaa olipa toimiala mikä tahansa.

Esimerkki 1: Parturi-kampaamo

Hyvä esimerkki on vaikka parturi-kampaamon Palvelut-sivu, jossa kerrotaan lyhyesti mitä teemme (värjäykset, hiustenleikkaukset) ja osaamme tehdä (erityisesti vaalennukset ja hääkampaukset) sekä ohjataan ajanvaraukseen (Varaa aika -kehote). Kampaamon Tuotteet-sivulla voi esitellä hiustenhoitotuotteet ja brändit, joita kampaamo käyttää. Jotta asiakas vakuuttuu työn jäljestä, sivuilla on lisäksi oma Työnäytteet-sivu, jossa esitellään tehtyjä värjäyksiä ja kampauksia hyvillä kuvilla.

Esimerkki 2: Koneurakointi

Ihan erilainen toimiala on esimerkiksi koneurakointiyrityksellä, mutta sekin voi kertoa palveluista samaan tapaan: mitä teemme (koneurakointi kaivinkoneella ja kuorma-autoilla) ja osaamme tehdä (erityisesti ojankaivuut ja puutavarankuljetus) sekä ohjataan ottamaan yhteyttä (Ota yhteyttä -kehote). Lisäksi voidaan kertoa tehdyistä urakoista ja esitellä kalustoa kuvilla.

Esimerkki 3: IT-yritys (ohjelmistot)

Kolmas esimerkki on vaikeammin hahmotettava toimiala, mutta sekin voi kertoa palveluistaan seuraavasti: mitä teemme (ohjelmistoja ja muita teknologiapalveluja) ja osaamme tehdä (erityisesti pilvipalvelut ja toiminnanohjausjärjestelmät) sekä ohjataan ottamaan yhteyttä (Ota yhteyttä tai Varaa etäpalaveri -kehote). Lisäksi on Referenssit-sivuja tehdyistä töistä.

Esimerkki 4: Matkailu

Matkailualalla toimiva yritys voi kertoa palveluistaan seuraavasti: mitä teemme (majoitusta ja ohjelmapalveluja matkailijoille) ja osaamme tehdä (erityisesti koiravaljakkoajelut ja luontoelämykset alueella) sekä ohjataan ottamaan yhteyttä (Ota yhteyttä, Varaa majoitus tai ohjelma -kehote). Lisäksi voi olla tunnelmallisia kuvia ja tarkempia kuvauksia ohjelmista ja majoitustiloista.

Alasivut

Alasivuja voi rakentaa tarpeellisuuden, määrän ja tavoitteellisen toiminnan mukaan. Mieti mitä on tarpeellista kertoa palveluista sivuilla kävijöille? Kuinka monta sivua tarvitaan? Entä tarvitaanko erikseen laskeutumissivuja kampanjoihin, jonkin tietyn palvelun markkinoinnissa? Tuotetaanko myöhemmin lisää sisältöä palveluista uutisissa ja blogissa, entä somessa?

Hyvä ohje on, että sisältö mietitään kohderyhmälle sopivaksi, mutta teksti olisi hyvä olla pääsivuilla yleisesti ymmärrettävää. Tarkempaa kollegoille ja asiaan perehtyneille asiakkaille suunnattua ammattitekstiä, jota myös jargoniksi kutsutaan, voi tuottaa Lue lisää -alasivuille, uutisiin tai blogiin.

Tiivistä ja päivitä

Lopuksi ota huomioon nettisivujen toiminnallisuus ja kuinka miellyttävää kävijän on lukea palveluistasi. Tiivistä teksti sopivan lyhyeksi ja jaa teksti kappaleisiin. Eri tavoilla rakennetuilla riveillä (allekkain olevat kentät, joissa on esimerkiksi eri pohjaväri) saa sivut mielenkiintoisemmiksi. Niissä on rytmiä ja sisältö on selkeästi ryhmitelty. Muista, että kävijä katseellaan skannaa sivuja ennenkuin lukee tarkemmin. Nettisivu ei ole kirja eikä esite.

Hyvä sisältö auttaa sekä maksetussa että orgaanisessa hakukonenäkyvyydessä. Älä ylioptimoi sivujasi. Ajattele aina kohderyhmääsi.

Sivujen julkaisun jälkeen on tärkeää käydä itsekin omilla sivuilla katsomassa ovatko palvelut ajan tasalla ja tarvitseeko sisältöä päivittää. Aktiivinen ylläpito on tärkeää.