Milloin on hyvä uudistua?

Tiedät varmasti sen tunteen, kun on muutoksen aika. Painetta muuttumiselle on voinut olla ilmassa jo pitkään tai sitten jokin äkillinen asia sysää muutoksen liikkeelle. Elämä on muutoksia täynnä. Myös yrityksen on hyvä uudistua ja osata ennakoida tulevaa.

Hyvä yritysilme ja tunnettu brändi voi pysyä pitkään muuttumattomana. Miksi hyvää kannattaisi edes muuttaa? Tai vaikka kyse olisi todella heikosta yritysilmeestä, siitä ei haluta luopua. Logo on vanha ja kaikki tuntevat sen.

Maailman digitalisoituminen on sysännyt monia uudistuksia liikkeelle. Tässä muutama peruste uudistumiselle:

Yritykset uudistavat tekniikkaa ja tuotantoa. Huomataan samalla, että yritysilmettä on hankala soveltaa teknisesti vastaamaan yrityksen tarpeita. Vanha logo näyttää huonolta tietokoneen näytöllä, se ei sovellu digitaaliseen markkinointiin tai sen painaminen tuotteisiin on hankalaa. Uudistuksen ei aina tarvitse olla suuri, tekninen päivitys ja hienosäätö voi riittää. Vrt. esim. Shellin tai Yamahan brändi.

Vanha ilme ei vastaa yrityksen nykyistä toimintaa. Yrityksen alkuperäinen toiminta on ollut ihan muuta kuin se nykyisin on. Vrt. esim. Nokian historia ja nykyinen tietoliikennealan toiminta.

Yritysilmettä ei ole koskaan ohjeistettu. Kaikki tiedostot ovat levällään tai niitä ei ole. Kukaan ei oikein tiedä mikä yrityksen väri on jne. Tämä hankaloittaa ja hidastaa markkinointia ja myyntiä. Tehdään paljon turhaa työtä. Hyvä brändiohjeisto on kätevä työkalu.

Yritys vaihtaa nimeään tai yrityksen nimi vaihtuu eri kielelle. Vanha logo ei taivu näihin muutoksiin tai aiheuttaa vääriä tulkintoja. Katso esim. Starbucksin logo, josta jätettiin nimi kokonaan pois.

Vanha logo on vanhanaikainen. Se voi edustaa 70-lukua tai olla liian retro. Joskus retro on hyvä ja nostalginen, mutta jos yritys haluaa oikeasti olla nykyaikainen, niin ehkä uudistus on paikallaan.

Yritykselle tulee palautetta ja kommentteja, jotka käyvät hyvin mittarina, milloin on aika uudistua. Kilpailija voi saada huomattavan edun uudella ilmeellä.

Joskus uudistaminen kannattaa tehdä ihan vaan muutoksen vuoksi. Uudistumista ei kannata pitkittää viimeiseen asti, vaan se pitää nähdä investointina yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen ja kasvuun.

Nykyisin logon suunnittelua saa melkein ilmaiseksi ja se houkuttelee vaihtamaan ilmettä helposti. Yritysilmeen muuttaminen on kuitenkin moneen asiaan vaikuttava prosessi, josta tulee kustannuksia riippuen yrityksen koosta. Yrityksen maine ja brändi ei kestä kovin useita muutoksia. Asiakkaat ovat oppineet tuntemaan ja luottamaan yritykseen. Logo on selvä tunnus, jonka kaikki muistavat. Vaikka itse olisi kyllästynyt samaan ilmeeseen, asiakkaat eivät näin vielä koe. Siksi mainonnassa on toistoa.

Nykytrendinä on ollut uudistaa nettisivut ja samalla on saatu kaupan päälle yksinkertainen tekstilogo. Kannattaa miettiä onko yrityksen edun mukaista uudistua näin. Parhaat logot ovat aina mietittyjä, ainutlaatuisia ja mieleen jääviä. Yrityksesi on ainutlaatuinen ja se erottaa kilpailijoista.

Kun uudistamiseen sitten pitkän harkinnan jälkeen päädytään, se kannattaa teettää hyvällä ja luotettavalla suunnittelijalla. Hänellä on näkemystä ja kokemusta viedä uudistusprosessi hallitusti läpi. Hyvä suunnittelija näkee kokonaisuuden ja sen millaista arvoa hän työllään yritykselle tuo.

Tulen mielelläni keskustelemaan yrityksesi ilmeen ja brändin uudistamisesta. Soita puh. +358 400 799 755 tai meilaa info@cinnamon.fi