Logon suunnittelu

Heimot ja yhteisöt ovat käyttäneet visuaalisia tunnuksia ja värejä erottumaan muista. Liikemerkit nykymuodossaan ovat vain jatkumoa tälle perinteelle. Logo* on edelleen kaiken a ja o sekä avain hyvään yritysilmeeseen. Nykyisin logon suunnittelussa tulee ottaa huomioon monenlaiset mediat, perinteinen kirjapaino, erikoispainotyöt, teippaukset sekä erityisesti digiajan vaatimukset eri laitteille. Logon ”elinikä” saattaa olla kymmeniä vuosia, joten sen olisi hyvä olla ajaton. Huolellinen suunnittelu on tärkeää.

* Puhun tässä puhekielellä ”vain” logosta enkä koko liikemerkistä. Jos tarkkoja ollaan, logo eroaa liikemerkistä siinä, että liikemerkki kattaa logon lisäksi myös kuvallisen symbolin. **Ks. wikin määritelmä

Suunnitteluvaiheet

Työn pohjana on alan koulutus, työkokemus ja monen asian seuraaminen, ideat ja inspiraatio, jotka saan ympäristöstä ja elämästä. Suunnittelijalla on aina ns. tutkaimet päässä, moni asia suodattuu ja idea voi lähteä kehittymään ihan kummallisestakin mielikuvasta.

Tässä on lista eri työvaiheista, jotka yleensä käyn läpi.

1. Esisuunnittelu

Aluksi mielellään pidän palaverin asiakkaan kanssa kasvokkain. Pienen budjetin töissä toki riittää puhelinhaastattelu ja asiakkaan briiffi. Juttelen, kyselen ja kuuntelen mitä asiakkaalla on mielessä ja mitä tavoitteita asetetaan. Puhutaan myös bisneksen näkökulmasta, mainonnan kokonaisbudjetista ja liiketoiminnan kasvattamisesta. Mietitään yhdessä millä visuaalisella tyylillä mennään: minimalistinen, klassinen, humoristinen, kuvituksellinen jne. Tässä vaiheessa kannattaa olla rohkea ja kokeellinen.

Jos kyseessä on uusi asiakas ja tuntematon toimiala, tutustun kunnolla asiakkaaseen, yrityksen toimintaan ja tarinaan sekä katson miltä vanhat aineistot näyttävät. Voin myös käydä kierroksella yrityksen tiloissa.

2. Ideointi ja luonnostelu

Kun taustat on selvillä, lähden ideoimaan ja suttailemaan paperille muotoja ja logon ilmettä. Kilpailijat on hyvä tarkistaa googlaamalla ja kuinka käytetty idea on. Lisäksi teen värianalyysin, mitkä värit sopisivat. Ideointi on erittäin tärkeää. Parhaimmat logot ovat usein sellaisia, joissa on joku huippuhyvä idea, jonka katsoja hoksaa.

3. Työstäminen ja puhtaaksipiirtäminen koneella

Karkeista piirrosluonnoksista siirryn tietokoneelle ja piirrän puhtaaksi ensimmäisen version. Usein lähden ensin hakemaan fontteja ja kokeilemaan miten ne toimii yrityksen nimessä olevien kirjainten kanssa. Tässä vaiheessa teen useita väriversioita. Perusperiaatteena on aina, että logo toimii myös mustavalkoisena. Tässä vaiheessa työpöydällä voi olla useampi idearaakile, joista valitsen toimivat. Yleensä esittelyyn jää 1-2 mallia riippuen tarjouksen ehdoista.

4. Mittasuhteet ja sommittelu

Kun lopullinen idea, muoto, typografia ja värit ovat hahmottuneet, testaan vielä logoa eri koossa, tulostan paperille ja katson miltä logo näyttää suurennettuna ja pienennettynä tietokoneella.

5. Esittely asiakkaalle

Valmiin logon esittely on aina jännittävää. Kerron asiakkaalle suunnittelun vaiheista ja esimerkiksi miten idea kehittyi logoksi. Asiakas sitten päättää hyväksyykö logon heti vai halutaanko muutoksia.

6. Viimeistely

Lopuksi logoon tehdään tarvittavat viimeistelyt ja siitä tehdään useampi tiedosto netti- ja kirjapainokäyttöön. Lisäksi teen graafisen ohjeiston, jossa määritellään käytettävät värit ja fontit. Ohjeisto voi olla pieni yhden sivun ohje tai isolle yritykselle tehtävä laaja ohjeisto, jossa suunnitellaan muut logon käyttökohteet esim. autoteippaukset, ilmoituspohjat jne. Myöhemmin ohjeistusta voidaan laajentaa esim. brändikäsikirjalla.

Tässä lyhyesti kerrottuna minun työvaiheeni. Työnäytteistä löytyy suunnittelemiani logoja, kurkista sinne ja ota yhteyttä p. 0400 799 755!

Linkkejä

**Wikipedian määrittely logosta